ÁSZF

 Általános szerződési feltételek (ÁSZF) 1.


Számunkra kiemelt fontosságú, hogy a flavin.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott
személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési joga biztosítva legyen.
Az Unicornis Trade – korábban Crystal Pharma – Kft. irányítása alatt, a flavin.hu is
elkötelezte magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a
vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók
biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Így cégünk a látogatók személyes
adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más
ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.


Elérhetőségünk:
Harmati Kálmán 1144-Budapest, Vezér u. 71/A.fsz.3. Adószám: 54344149-1- 32.
Telefon: +36-70- 240-65- 05
Email: info@flavin.hu
Web: www.flavin.hu


A flavin.hu minden esetben biztosítja mindenkori gyári árakat, azaz mindenféle további
haszon rárakódása nélkül juthatnak el termékeink Önhöz.
Ön az első rendelésénél személyes adatokat szolgáltat, amely önkéntes adatszolgáltatásnak
minősül. Rendelése leadásával Ön hozzájárul, hogy név, és címadatait, elérhetőségét
rögzítsük, hogy további rendeléseinél, és a számla kiállításánál biztonságban tudjuk Önt
kiszolgálni.

Adataihoz köthetőek lesznek a Marketingtervben foglaltak szerinti további
kedvezmények lehetőségei is, melyeket a vásárlást követő négy hónapon belül, Ön jogosult
lesz felhasználni. Ennek biztonsága érdekében minden vásárlónk kap egy Vevőkódot, és egy
jelszót, melyek kombinációja biztosítja a titkosságot, a szükséges biztonságot, amely a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, 1992. évi
LXIII.Tv előírásainak teljes mértékében megfelel.

A vevőkódot nem, de a jelszót módosítani lehet.
Az adatokat kizárólag tagnyilvántartással kapcsolatban, üzletértékelési, valamint
kapcsolattartási célból gyűjtünk, rögzítjük, és tároljuk. Ezen adatokat további 3. személy,
vagy cég részére az Ön írásbeli engedélye, vagy kérése nélkül nem adjuk át, kivéve, ha erre
jogszabály, vagy hatósági rendelkezés alapján kötelesek lennénk.
Az Ön által megadott adatok kezelését az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk. Így
amennyiben szeretné az adatkezeléshez szükséges adatai tárolásának jogát visszavonni, kérjen
Visszavonási nyilatkozatot, és azt kitöltve, aláírva, juttassa el cégünkhöz.

1144-Budapest, Vezér u. 71/A.fsz.3. alá, vagy küldje el e-mail formában az info@flavin.hu címre.

Kérjük, hogy szükség esetén az iratot eredetiben, vagy színes másolatban küldje.

A Visszavonási nyilatkozat beérkezése után, haladék nélkül intézkedünk az Ön adatainak
kezelési rendszerünkből való törléséről. Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy a törlés
egyben a hálózati tagság megszüntetését is jelenti.

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2.

 

Jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) alkalmazandóak mindazon Vevők által leadott megrendelésekre, melyeket a www.flavin.hu (1144-Budapest, Vezér u. 71/A.fsz.3.) mint rendelést felvevő a rendszerében rögzít.  Vevő elektronikus úton leadhat a megrendeléseket felvevő által üzemeltetett weboldalon keresztül, rendelést, és jogosult mindazon szállítási jogviszonyra, amely a Vevő és a megrendelést felvevő között egyébként létrejön.
Vevők a saját - és ez által, a Szállító érdekeinek - előmozdítása érdekében rendeléseiket koncentráltan - az aktuális limiteknek megfelelően - adják le a megrendelést felvevőnek annak érdekében, hogy kedvező beszerzési árakat, kedvezményeket érhessenek el, mely ár magában foglalja a megrendelt termékek gyártó általi kiszállítását is.
A szerződés a flavin.hu informatikai rendszerében, www.flavin.hu weboldalon történő regisztrációval, vagy a személyesen történő rendelés leadásával, a jelen feltételek elfogadásával jön létre.

Az első rendelésnél elkérjük Vásárlóink, a szállításhoz, és számlázáshoz szükséges adatait. Ezt rögzítjük, és kizárólag a Törzsvásárlói rendszert működtető cégnek adjuk át, tőlünk máshova nem kerülnek a Vevő adatai. Vevő a rendelése, és adatai leadásával költségmentesen, regisztrált tagja lesz csoportunknak, és élhet minden kedvezménnyel, melyek a vásárlásai után járhatnak. Már az első számláján szerepelni fog a Vevő Vevőkódja, melyhez egy jelszót párosítunk. Ön bármikor megváltoztathatja a jelszavát, illetve minden kötelezettség nélkül ki is léphet a Törzsvásárlói rendszerből. Kilépés esetén azonban hat hónapon belül nem áll módunkban önt újraregisztrálni. Egyébként a regisztrációnak nincs lejárati határideje.


A Web áruházban való vásárlás feltétele a regisztráció, amely ingyenes. A regisztrációhozszükséges adatok:

  • A Vevő teljes neve
  • Vevő által adandó jelszó
  • Számlázási cím
  • Szállítási cím
  • Érvényes e-mail cím
  • Érvényes mobiltelefonszám
  • Cég esetén adószám, és a kapcsolattartó neve

 

Vevő a regisztrációval hozzájárulhat ahhoz, hogy a flavin.hu elektronikus úton reklámanyagokat juttasson el részére. Vevő a későbbiekben módosíthatja a reklámanyagok kérését, vagy tiltását.

A bejelentkezéshez szükséges első jelszót a gyártó cég információs rendszere generálja, melyet a Vevő tudomására hoz.

A flavin.hu vállalja, hogy a megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki. Vevő, a részére biztosítandó lehetséges kedvezmények kiszámításáért hozzájárul, a reá vonatkozó forgalmi adatok megtekintéséhez a flavin.hu és a gyártó cég forgalommal foglakozó munkatársai részére.

A weboldalon történő megrendelés elektronikus úton kerül feldolgozásra. A Megrendelések feldolgozása csak hétköznapokon nyitvatartási időben történik.

 

Vevőszolgálati elérhetőségek:
70-240-65-05
e- mail: info@flavin.hu

A megrendelést követően  Vevő automatikusan kap egy e-mailt, melyben a megrendelést felvevő jelzi a megrendelés elfogadását és annak Vevő által rögzített adatait.
Amennyiben a szállító észleli, hogy a weboldalára - www.flavin.hu - feltöltött adatok hibát tartalmaznak, úgy arról a megrendeléstől számított 15 napon belül, de legkésőbb a kiszállítást megelőzően tájékoztatja a vevőt. Ezt követően a vevő dönthet rendelése módosított adatokkal való fenntartásáról vagy a megrendelés visszamondásáról is.
Mivel a Vevő által leadott rendelés kiszállítását általában másnap, de legkésőbb az ezt követő munkanapon teljesítjük, az élelmiszerek szállítására vonatkozó szabályok betartása mellett nincs lehetőség a lemondásra, legfeljebb a küldemény átvételét lehet megtagadni. Ez esetben a Vevő viseli felesleges szállítási költség terheit, a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Átvett, kibontott, vagy kibontatlan terméket nem áll módunkban visszavásárolni.  Ha azonban Vevő hibásnak vél valamely terméket, jogában áll azt jelezni, és egyeztetés alapján azt visszaküldeni  a gyártóhoz, ahol azt a minőség biztosi eljárásnak megfelelően megvizsgálják. Valós hiba esetén csereterméket biztosítanak, vagy visszautalják a termék árát, Vevőt kártalanítják. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Megrendelést felvevő, az általa üzemeltetett weboldalon forgalmazott termékféleségeket szállítja Vevő részére. Szállító kijelenti, hogy a termékek mellett található fotók szimbolikus jellegűek, csomagolása- megjelenése esetleges designváltás, vagy termékfejlesztés következtében ettől eltérhet.

Szállítási határidő a megrendelés leadását követő maximum 2 munkanap. A szállítást általában a GLS futára végzi.

Amennyiben a Szállító nem tudja a megrendelt termékek teljes választékát leszállítani határidőre, erről minden esetben a Vevő által megadott telefonszámon, vagy e-mailben tájékoztatja a Vevőt. Ezt követően a vevő dönthet úgy hogy:
1.) A Szállító szállítsa le azokat a termékeket, melyek leszállítására határidőben képes.
2.) Elállhat a teljes rendeléstől.
3.) Közösen egyeztetett későbbi időpontban igényt tart a teljes rendelt mennyiség leszállítására.

A szállító az alábbi táblázatnak megfelelően jogosult szállítási díjat felszámítani a vevő részérére:


Belföldre történő szállítás (bruttó) díja:

15.000 Ft alatt

1.525 Ft

15.000 Ft fölött

ingyenes


A termékek minőséget a Szállító az Élelmiszer Törvény és a vonatkozó szabályok szerint, és a megfelelő tárolási körülmények mellett biztosítja a minőség megőrzési időtartam lejártáig. A felek között esetlegesen felmerülő, a termék minőségére vonatkozó viták eldöntésénél a Heves megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás szakvéleménye az irányadó.

A Szállító a termékeket az áru minőségének megóvására alkalmas csomagolásban szállítja.

A Szállító a Vevő által megadott szállítási címre történő szállítással teljesít. Vevő átvételkor ellenőrzi a csomagolás épségét. Átvétel után az árut választék, és darabszám szerint ellenőrzi. Amennyiben a Vevő az áruszállítótól történő áru átvétel során, a csomagoláson sérülést, rongálódást, esetleg szivárgást tapasztal, nem köteles átvenni a küldeményt, de jeleznie kell szállító felé az átvételi problémát. A futár kifizetés nélkül nem adhatja át a küldeményt. Azonban, ha –kifizetés mellett – a futár jelenlétében kibontja, közösen vegyenek fel jegyzőkönyvet a termékek esetleges szállítási sérüléséről. Ezt a jegyzőkönyvet a GLS futárral aláíratva igazoltatja, majd telefonon, vagy e-mali formában haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot cégünkkel, és segítünk a probléma megoldásában. 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadóak. A szerződésből eredő jogviták esetén a Szállító székhelye szerint illetékes bíróság jár el.

A flavin.hu fenntartja a jogot, hogy a flavin.hu web áruház ÁSZF-ét részben vagy egészben bármikor módosíthatja, mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.

Az ÁSZF-ben foglaltak elfogadásának minősül, ha a Vevő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztráltatja magát a Web áruházban.

Budapest, 2017.08.01.

Az ön kosara üres!
Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk